Search Results for: dış ticaret

Show Posts in

DIŞ TİCARET TÜRLERİ

Dış Ticaret Türleri Nelerdir? İthalat Başka ülkelerde üretilmiş malların, ülkedeki alıcılar tarafından satın alınmasıdır. Dış alım da denilmektedir. İhracatın karşıtıdır ve onunla birlikte bir ülkenin dış ticaret dengesini oluşturur. İthalat, özel ya da tüzel kişilerce kamu iktisadi kuruluşları ya da devlet tarafından doğrudan yapılabilir. İthalat çeşitleri aşağıdaki gibi …

DIŞ TİCARET POLİTİKALARI VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ

Dış Ticaret Politikaları Ve Pazarlama Stratejileri Nelerdir? Dış ticaret politikaları pazarlama stratejileri hakkında bilgiler: Dış ticaret politikası, hükümetlerin ülke ticaretini sınırlandırmak ya da özendirmek amacıyla yaptığı düzenlemeleri konu almaktadır. Dış ticaret politikasını, “ülkenin dış ticaretini, belirlenen hedefler doğrultusunda düzenlemek amacıyla alınan önlemler bütünü” şeklinde de tanımlayabiliriz. Dış ticaret …

DIŞ TİCARET STANDARTLARI

Standardın Tanımı Standart (Standard):  Dış Ticaret standartları genel olarak, standardizasyon çalışmaları sonucunda yetkili kurum ve/veya kuruluşlar tarafından hazırlanarak onaylanan, yerine getirilmesi gereken koşulları kapsayarak, uygulanması genellikle tarafların isteğine bırakılan teknik özellik veya belgelerdir. Diğer bir ifade ile standart (bir örneklik) kavramı; imalatta, anlayışta, ölçümde ve test işlemlerinde birlik …

DIŞ TİCARET

Dış Ticaret Nedir ? Dış Ticaret Kavramları Ticareti, üretilen mal ve hizmetlerin belirli bir ücret karşılığı son kullanıcılara ulaştırılmasını sağlayan alım-satım faaliyetlerinin tümü olarak tanımlayabiliriz. Ticaret genel olarak, iç ve dış ticaret olmak üzere ikiye ayrılır. Dış Ticaret, malların ve sermayenin ulusal sınırların dışına akışıyla ilgilidir. Dış ticaret …

DIŞ TİCARET KURSU

Dış Ticaret Kursu Eğitim Kurumumuzda T.C Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Sertifikalı Dış Ticaret Eğitimleri Verilmektedir. Eğitim Hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız>>> Dış Ticaret Kursu kayıtlarımız devam ediyor. İhracat Türkiye’nin büyümesindeki en etkin güçtür. İhracat demek fazla yatırım, daha fazla iş gücü, daha fazla üretim ve daha fazla vergi …

Tehlikeli Madde Taşımacılığı

Çoğu zaman endüstriyel alanda kullanılan pek çok malzemenin tehlikeli olduğunun bile farkına varmayabiliriz. Bu gibi durumlarda kullanılan malzemelerin tehlike boyutunu elbette ki uzmanlar daha iyi değerlendirmek durumundadır. Mevcut riskleri bünyesinde bulunduran bir maddenin taşımacılığı konusunda yine önemli adımlar atmak gerekiyor. Deneyimli ve bilinçli bir şoför kadrosu ile birlikte …

ÜRÜN TANITIMI

Ürün Tanıtımı Nedir? Ürün tanıtımı, hakkında detaylı bilgiler: Satışları ve kârlılığı artırıcı çabalar içinde günümüzde en önemli araç reklamdır. Reklam, işletmenin ve üretilen mal ve hizmetlerin geniş kitlelere duyurulması, tanıtılması ve benimsetilmesi amacı ile girişilen satış çabalarıdır. Günümüzde çok etkili olan reklam, değişik şekillerde de ifade edilmektedir: Bir …

TÜKETİM MALLARININ PAZARLANMASI

Tüketim Mallarının Pazarlanması Nedir? Pazarların yapısı, özellikleri, tüketici pazarları ve çeşitleri pazarda bizim için önemli olan tüketici grubu; belirli bir ihtiyacı olan ve bu ihtiyacı karşılayacak istek ve arzusu olan,alım gücüne sahip veya potansiyeli olan, ayrıca bu potansiyeli harcama yönünde eğilimi olan özel ya da tüzel kişilerden oluşan …

PAZARIN YAPISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Pazarın Yapısını Etkileyen Faktörler Nelerdir? Pazarın Demografik Özellikleri Pazarın yapısını etkileyen faktörler, pazarın yapısını etkileyen faktörler detaylı bilgiler: Toplam nüfus miktarı, coğrafi açıdan dağılımı, pazarın bölgesel yoğunluğu ve ağırlığı önemlidir. Nüfusun yaş dağılımı ise hedef kitlenin davranışlarının gelecekteki durumunu belirleyebilmek ve gelecekle ilgili tahminler yapabilmek için bilinmelidir. Nüfusun …

ULUSLARARASI PAZARA GİRİŞ ŞEKİLLERİ

Uluslararası Pazara Giriş Şekilleri Nelerdir Herhangi bir pazara nasıl girileceğinin belirlenmesi, alınması gereken en önemli kararlar arasındadır. Giriş şekli seçilirken ihracatçı, ihraç pazarında talep edilen hizmet düzeyinin, tarifeler ve nakliyenin, marka bilincinin ve rekabet avantajının iç pazardakilere benzeyip benzemediğini göz önünde bulundurmalıdır. Pazara giriş esas itibarıyla iki şekilde …