Kategori: Genel

Show Posts in

FİYAT POLİTİKALARI

Fiyat Politikaları Nedir? Fiyat politikaları, fiyat politikaları hakkında bilgiler: Fiyat politikaları bir işletmenin her şeyden önce, piyasaya sunmak istediği ürünle neyi gerçekleştirmek istediğine karar vermesi gerekir. Bu da politika ve strateji saptanması anlamına gelir. Politika işletmenin yönetilmesinde genel bir rehber ve hareket planıdır. Eğer işletme, hedef pazarını ve pazar …

ENDÜSTRİYEL TALEBİN ÖZELLİKLERİ

Endüstriyel Talebin Özellikleri Nedir?  Dış Ticarette Endüstriyel talebin özellikleri, tamamen son tüketicinin talebinde oluşan dalgalanmalara bağlıdır. Bu pazarlar fiyata inelastiktir. Bunun anlamı, fiyat değişikliklerine az duyarlı olmasıdır. Sebebi ise genelde bu piyasada üretilen ürünlerin diğer piyasalara girdi maddesi olarak kullanılması ve ham maddenin bu girdiler içinde çok küçük …

ENDÜSTRİYEL (ÖRGÜTSEL) PAZARLAR

Endüstriyel (Örgütsel) Pazarlar Nedir? Dış ticarette endüstriyel pazarlar, dış ticarette endüstriyel pazarlar hakkında bilgiler: Mal ve hizmet üreticileri, tekrar satmak üzere satın alanlar, hükümet birimleri, kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlardan oluşmaktadır. Örgütsel pazarda imalat sanayi, madencilik, inşaat, ulaştırma, finans, hizmet endustrisi gibi sektörler bulunur. Bu pazarlarda yapılan alımlar …

DIŞ TİCARET STANDARTLARI

Standardın Tanımı Standart (Standard):  Dış Ticaret standartları genel olarak, standardizasyon çalışmaları sonucunda yetkili kurum ve/veya kuruluşlar tarafından hazırlanarak onaylanan, yerine getirilmesi gereken koşulları kapsayarak, uygulanması genellikle tarafların isteğine bırakılan teknik özellik veya belgelerdir. Diğer bir ifade ile standart (bir örneklik) kavramı; imalatta, anlayışta, ölçümde ve test işlemlerinde birlik …

DIŞ TİCARET

Dış Ticaret Nedir ? Dış Ticaret Kavramları Ticareti, üretilen mal ve hizmetlerin belirli bir ücret karşılığı son kullanıcılara ulaştırılmasını sağlayan alım-satım faaliyetlerinin tümü olarak tanımlayabiliriz. Ticaret genel olarak, iç ve dış ticaret olmak üzere ikiye ayrılır. Dış Ticaret, malların ve sermayenin ulusal sınırların dışına akışıyla ilgilidir. Dış ticaret …

AMBALAJLAMA ÖZELLİKLERİ

Ambalajlama Ambalajlama, Ambalajlama hakkında bilgiler: Ambalajlama malların korunabilmesi, tanınabilmesi, sürüklenebilmesi ve kullanımlarının kolaylaştırılabilmesi için kaplanan, eklentilerden, süsleme veya etiketlemeden yararlanılmasıdır. Ambalajın reklam ve tanıtım işlevi açısında yapılmış birkaç tanım ise aşağıda verilmiştir. Ambalaj, bir satış yerinde reklam aracıdır. Tüketicinin ilgisini çeker ve kapsadığı mala ilişkin nesnel ve duygusal bilgilenmeyi …