Search Results for: dış ticaret

Dış Ticaret Mezunları Ne İş Yapar?

Dış ticaret, ülkeler arası ticari faaliyetlerin yönetilmesi, alım satımın sorunsuz ve eksiksiz gerçekleştiğinden emin olunması, sözleşmelere uygun hareket edilmesi ve taraflar arası iletişim sağlanması gibi alanları barındıran ekonomi temelli bir sektör olarak günümüzde gitgide daha fazla ticaret hacmine sahip bir alan olmaya başlamıştır. Ülkelerin birbirleriyle olan alım satım …

Dış Ticaret Politikalarının Amaçları

Dış ticaret, ülke ekonomisinin kalkınmasında önemli rol oynayıp ithalat ve ihracat olarak ikiye ayrılmaktadır. Dış Ticaret politikası, yönetilirken iyi stratejileri sahip olması önemlidir. Buna göre bir ülkenin ithalatın ihracattan fazla olması ekonomik sorunlarının baş göstereceği gibi ülkenin kendi içinde yetersiz üretime sahip olduğunu da gösterir. Dolayısıyla dış ticaret …

Dış Ticaret Bölümü Dersleri

Dış ticaret bölümü bizzat sektörün ihtiyacı olan kilit noktalara ara eleman yetiştirdiğinden ötürü, dış ticaret bölümü dersleri de buna göre şekillenmektedir. Bu dersler genel olarak ekonomi ve finans üzerine yoğunlaşsa da ticari faaliyet ve ilişkilerde gereken ve kurulması gereken iletişime katkı sağlayacak çeşitli alanlardan derslerde dış ticaret bölümü …

Dış Ticaret Bölümü Nedir?

Günümüzde ticaretin artık tüm dünyayla entegre bir şekilde uluslararası bir şekilde yoğun olarak gerçekleştirildiği görülmektedir. Ülkelerin ihracat ve ithalat gereksinimleri olduğundan ötürü birbirleri arasında çeşitli ilişkiler geliştirmekte ve bu şekilde ticari faaliyetlerini sürdürmektedirler. Dış ticaret tüm bu faaliyetlerin ulusal pazardan dışarı çıkılıp yurtdışı ile birebir temas halinde alım …

Dış Ticarette Muhasebesinin Önemi Nedir?

Muhasebenin Önemi: Dış ticaret, bir ülkede ithalatın ve ihracat işlemlerinin toplamıdır. Dış ticaret ödemeleri tazminat faktörü. Ödemeler dengesi açığı veren bir ülke ekonomik olarak güçlü bir ülkedir. Ödemeler dengesinin açık vermemesi için ihracatın ithalattan fazla olması gerekir. Türkiye’nin gelişen dünya ekonomisinde güçlü bir ülke olabilmesi için, ürünleri dış …

DIŞ TİCARET TÜRLERİ

Dış Ticaret Türleri Nelerdir? İthalat Başka ülkelerde üretilmiş malların, ülkedeki alıcılar tarafından satın alınmasıdır. Dış alım da denilmektedir. İhracatın karşıtıdır ve onunla birlikte bir ülkenin dış ticaret dengesini oluşturur. İthalat, özel ya da tüzel kişilerce kamu iktisadi kuruluşları ya da devlet tarafından doğrudan yapılabilir. İthalat çeşitleri aşağıdaki gibi …

DIŞ TİCARET POLİTİKALARI VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ

Dış Ticaret Politikaları Ve Pazarlama Stratejileri Nelerdir? Dış ticaret politikaları pazarlama stratejileri hakkında bilgiler: Dış ticaret politikası, hükümetlerin ülke ticaretini sınırlandırmak ya da özendirmek amacıyla yaptığı düzenlemeleri konu almaktadır. Dış ticaret politikasını, “ülkenin dış ticaretini, belirlenen hedefler doğrultusunda düzenlemek amacıyla alınan önlemler bütünü” şeklinde de tanımlayabiliriz. Dış ticaret …

DIŞ TİCARET STANDARTLARI

Standardın Tanımı Standart (Standard):  Dış Ticaret standartları genel olarak, standardizasyon çalışmaları sonucunda yetkili kurum ve/veya kuruluşlar tarafından hazırlanarak onaylanan, yerine getirilmesi gereken koşulları kapsayarak, uygulanması genellikle tarafların isteğine bırakılan teknik özellik veya belgelerdir. Diğer bir ifade ile standart (bir örneklik) kavramı; imalatta, anlayışta, ölçümde ve test işlemlerinde birlik …

DIŞ TİCARET

Dış Ticaret Nedir? Dış Ticaret Kavramları Ticareti, üretilen mal ve hizmetlerin belirli bir ücret karşılığı son kullanıcılara ulaştırılmasını sağlayan alım-satım faaliyetlerinin tümü olarak tanımlayabiliriz. Ticaret genel olarak, iç ve dış ticaret olmak üzere ikiye ayrılır. Dış Ticaret, malların ve sermayenin ulusal sınırların dışına akışıyla ilgilidir. Dış ticaret alım …

DIŞ TİCARET KURSU

Dış Ticaret Kursu Eğitim Kurumumuzda T.C Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Sertifikalı Dış Ticaret Eğitimleri Verilmektedir. Eğitim Hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız>>> Dış Ticaret Kursu kayıtlarımız devam ediyor. İhracat Türkiye’nin büyümesindeki en etkin güçtür. İhracat demek fazla yatırım, daha fazla iş gücü, daha fazla üretim ve daha fazla vergi …