Kategori: Genel

Türkiye’de Öne Çıkan 9 Sanayi Faaliyetleri

Türkiye sanayisi, gelişmiş ülkelerden biri olarak öne çıkmaktadır. Farklı sektörlerde üretim yapan birçok sanayi dalı, Türkiye ekonomisine önemli katkılarda bulunmaktadır. Bunlardan bazı sanayi faaliyetlerini şu şekilde sıralayabiliriz: 1. Otomotiv Sanayi: Sanayi Faaliyetleri arasında ilk sırada yer alan otomotiv sanayi, Türkiye’nin en önemli sanayi dallarından biridir. Binek otomobil, kamyonet, …

İlk Yardım Eğitimi kimlere zorunlu?

İş Yeri Tehlike Sınıflarına Göre İlk Yardım Eğitim Almış Kaç Kişi Bulundurmak Zorunda? Resmi gazetede yayınlanan 29929 Sayılı İlk Yardım Yönetmeliğindeki ilkyardım, ilkyardım eğitimi almış ve tıbbi kullanımı olmayan hasta veya yaralı bir kişi için ilkyardım sertifikası almış kişi olarak tanımlamaktadır. İlk yardım tanımında belirtilen amaçlara uygun araç …

ENDÜSTRİYEL (ÖRGÜTSEL) PAZARLAR

Endüstriyel (Örgütsel) Pazarlar Nedir? Dış ticarette endüstriyel pazarlar, dış ticarette endüstriyel pazarlar hakkında bilgiler: Mal ve hizmet üreticileri, tekrar satmak üzere satın alanlar, hükümet birimleri, kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlardan oluşmaktadır. Örgütsel pazarda imalat sanayi, madencilik, inşaat, ulaştırma, finans, hizmet endustrisi gibi sektörler bulunur. Bu pazarlarda yapılan alımlar …

Mobil Vinç Ehliyeti Alma Şartları: Profesyonel Operatör Olmanın Yolu

Mobil Vinç Ehliyeti Nasıl Alınır? Mobil vinç ehliyeti alma süreci, güvenli bir operatör çalıştırma önemli bir adımdır. Mobil vinçler, inşaat maliyetlerinin kaldırılması ve taşınması işlemlerini gerçekleştiren temeldir. Bu ekipmanları etkili bir şekilde kullanabilmek için gerekli olan ehliyeti almak, hem iş güvenliğini hem de elde etmek için verimlilik açısından …

Ürün Tanıtımı Nasıl Yapılır?

Ürün Tanıtımı Nedir? Ürün tanıtımı, hakkında detaylı bilgiler: Satışları ve kârlılığı artırıcı çabalar içinde günümüzde en önemli araç reklamdır. Reklam, işletmenin ve üretilen mal ve hizmetlerin geniş kitlelere duyurulması, tanıtılması ve benimsetilmesi amacı ile girişilen satış çabalarıdır. Günümüzde çok etkili olan reklam, değişik şekillerde de ifade edilmektedir: Bir …

Ticari Unvan Nedir?

Ticari unvan nedir? sorusu için birçok bilgi sıralanır. Ticari isimlerin, tacirlerin ticari işletmeleri ile ilgili ticari faaliyet ve işlemleri yürütürken kullandıkları isim olduğu söylenebilir. Türk Ticaret Kanunu’na göre her tacir, ticari işletmesi ile ilgili işlemleri ticaret unvanı altında yapmak ve ticari faaliyetleri ile ilgili her türlü senet ve belgeleri …

Üst Düzey Yöneticilik Sınavı

Üst düzey yöneticilik sınavları milli eğitim tarafından düzenlenmektedir. Karayolları Düzenleme Genel Müdürlüğü ve Ulaştırma bakanlığı tarafından mesleki yeterlilik derslerine ve sınavlarına katılım zorunluluğu vardır. Firma yetkilisinin muafiyet üzerine sorgulama yaparak, ÜDY sınavları ve dersleri hakkında bilgi almaları sağlanabilmektedir. Üdy Belgesi Sınavlarında; Toplam 40 soru sorulur, Sınav formatı çoktan …

Efektif Döviz Kuru Nedir?

Kambiyo, Döviz Ve Efektif Kavramları Değiş tokuş (Kambiyo)Değiştirme, bozdurma, değer ve fiyat demektir. gelir Bir ülkenin para biriminin diğer ülkenin para birimi ile ifade edilmesi, yabancı para birimi anlamına gelir. Ticari senetler, çekler, poliçeler, bonolar vb. belgeler. içerir. Ülkemizde döviz ile döviz aynı anlama gelmektedir. Her türlü döviz, …

Dış Ticarette Muhasebesinin Önemi Nedir?

Muhasebenin Önemi: Dış ticaret, bir ülkede ithalatın ve ihracat işlemlerinin toplamıdır. Dış ticaret ödemeleri tazminat faktörü. Ödemeler dengesi açığı veren bir ülke ekonomik olarak güçlü bir ülkedir. Ödemeler dengesinin açık vermemesi için ihracatın ithalattan fazla olması gerekir. Türkiye’nin gelişen dünya ekonomisinde güçlü bir ülke olabilmesi için, ürünleri dış …

Römork Nedir? Ne İşe Yarar?

Römorklar, farklı tür ve büyüklükteki yüklerin taşınmasında kullanılır. Ürünleri uzun mesafelere taşımak, malzeme veya ekipman taşımak veya insanları taşımak için kullanılırlar. Bir treyler aracı, bir kasası ve ona bağlı bir römorku olan herhangi bir araba olabilir. Bu araçlar mal veya insan taşımak için kullanılır. Çoğunlukla uzun mesafe seyahatleri …