DIŞ TİCARET KURSU

Dış Ticaret Kursu

Eğitim Kurumumuzda T.C Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Sertifikalı Dış Ticaret Eğitimleri Verilmektedir.

Eğitim Hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız>>>

Dış Ticaret Kursu kayıtlarımız devam ediyor.

İhracat Türkiye’nin büyümesindeki en etkin güçtür. İhracat demek fazla yatırım, daha fazla iş gücü, daha fazla üretim ve daha fazla vergi geliri elde etmek demektir. Özetle ihracat “topyekün refah” demektir.

Bunların Bilincinde Olarak İlkelerimiz;

 • İhracata eğitilmiş eleman kazandırmak
 • Bilgiye ve bilgiyi paylaşmaya önem vermek;
 • Devletin düzenleyici ve yönlendirici konumunu bilerek, önerilerde bulunmak; uygulamalarla ilgili yapıcı yorumlar ve analizler yapmak, görüş belirtmek;
 • Proje üretmek, projeler üretilmesini özendirmek;
 • İhracatın gelişimi için iletişim, dayanışma ve işbirliğini önemsemektir.

Türkiye ve Dünya İhracatının Genel Değerlendirilmesi

 • Türkiye ihracatının dünya ihracatı içindeki payı
 • Yıllık dış ticaret rakamlarımız
 • Dış Ticaret ve Türkiye
 • Türkiye ihracatının kuvvetli ve zayıf yönleri

İhracat Mevzuatı ve Uygulamaları

 •  İhracat nedir?
 •  İhracatçı olmanın şartları nelerdir?
 •  İhracatçılar birliğine üyelik
 •  İhracata konu olan mallar
 •  İhracatı yasak olan mallar
 •  İhracatı serbest olan malar
 •  İhracatı ön izne bağlı olan mallar
 •  İhracatta taraflar
 •  İhracatçı
 •  İthalatçı
 •  Aracı banka
 •  Muhabir banka
 •  İhracata hazırlık
 •  İhracatın aşamaları
 •  İhracat çeşitleri
 •  Satış sözleşmesinde bulunması gereken esaslar
 •  İhracattaki riskler ve bunları ortadan kaldırma yöntemleri
 •  Alıcı riski
 •  Ülke riski
 •  Taşıma riski
 •  Kur riski
 •  Banka riski
 •  İhracatta dikkat edilmesi gereken hususlar

Bu bilgilere detaylı bir biçimde görmek için http://www.udybelgesi.com/ adlı web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Dış Ticaret Eğitiminin Önemi

Geçtiğimiz yüzyılda en uzak ticaret yapılan yerlere baktığımızda genel olarak birbirine birbirine komşu kentler arasında yapılmaktaydı. Çünkü ticaret sadece üretmekten ibaret değildir. Bunun lojistik desteğe, ulaşıma, iletişime, pazarlamaya ve daha bir çok unsura ihtiyaç duyulmaktadır. Artık günümüzde bu halkaların tamamı tamamlanmış olup üretilen bir malı dünyanın bir ucuna satılabilinmektedir. Yukarıda saydığımız halkalarına bilgiyi koyduğumuzda dış ticaret eğitiminin önemi ortaya çıkacaktır. Bilindiği gibi her ülkenin dış ticaret mevzuatı, kanunları, gümrük politikaları birbirinden farklıdır. Bu farklılıklar bilgiyi ön plana iter ve dış ticarette uzman sayısı da fazla olan ülkelerin ihracattan ne kadar da fazla pay aldığını çok açık göreceğiz.