Sanayi Nüfusu Nasıl Etkiler?

Sanayi Nüfusu Nasıl Etkiler?

Sanayi Nedir? Sanayi ham maddelerin işlenip yeniden değerlendirilerek ihtiyaçlara uygun yeni ürünlerin toplu olarak ortaya çıkarılması faaliyetidir. Sanayi ile doğal kaynaklara artı bir değer katılarak olduğundan değerli olması sağlanır. Artık ülkeler ham maddeleri doğrudan ihraç etmektense bir endüstri haline getirip yeniden işleyerek daha fazla kar getirmeyi planlamaktadırlar. Peki Sanayi Nüfusu Nasıl etkiler ve sanayinin dünya nüfusunda etkileri nelerdir aşağıda bunlara cevap vereceğiz.

Sanayi Neden Nüfus Üzerinde Etkilidir?

Sanayi nüfusu etkileyen faktörler arasında beşeri unsurlardan biridir. Diğer ikisi turizm ve tarımdır. Sanayiyi diğer ikisine görece önemli yapan daha hızlı, kolay ve seri üretim yapmaya olanak sağlamasıdır.

Sanayi ile insan gücüne olan talep azalmış teknoloji ile beraber makineleşme artmıştır. Bu üretimi hızlandırmış ve standardizasyonu sağlamaya olanak sunmuştur. Sanayi ve makineleşmeyle birlikte üretim faaliyetlerini yavaşlatabilecek tüm insani kaynaklı sorunların da önüne geçilmiştir. Bu nedenlerden ötürü ilgi niteliksiz insan iş gücünün hakim olduğu tarım sektöründen sanayi sektörüne kaymıştır.

İklim koşulları beşeri faktörlerin neden olabileceği olumsuzluklar olmadan sanayide üretim yapılabilmektedir. Riskleri ve kayıpları azaltarak az zamanda daha çok üretim sağladığı için daha fazla kar getirmektedir. Bu nedenle belirli bir sermayeye sahip girişimciler sanayi faaliyetlerini tercih etmektedirler. Nüfus sanayi kentlerinin etrafında toplanmaya başlamıştır. Tarımın belirsiz koşulları bağlı olması nedeniyle tarım ile uğraşan kırsa kesimin sanayi kentlerine göçü başlamıştır.

Sanayinin Dünya Nüfusuna Etkisi

Sanayinin Nüfusa Etkisi

Günümüzde sanayi faaliyetleri ülkelerin gelişmişlik düzeyi göstergelerinden biri haline gelmiştir. Bir ülkede ham maddelerin işlenerek sanayinin gelişmesi dışa olan bağımlılığın da azalmasını sağlar. Sanayi faaliyetlerinin geliştirilmesi için başlıca unsurlar ham madde çeşitliliği, yeterli sermayenin oluşu, enerji, nitelikli iş gücü, ulaşım kolaylığı ve pazarlamadır.

Sanayi Devriminden sonra dünya nüfusu geometrik artmaya başlamıştır. Nüfusu uçuşa geçmiştir. Sanayi devriminden önce dünya nüfusu bir milyar dolaylarındayken Sanayi Devriminden sonra iki büyük dünya savaşı görmesine rağmen altmışlı yıllarda üç kat artarak üç milyara ulaşmıştır. Günümüzde dünya nüfusu yedi milyar civarındadır. Nüfusun bu denli artmasında şüphesiz ki sanayinin gelişmesi etkili olmuştur.

Türkiye’de Sanayi Faaliyetlerinin Dağılışı

Türkiye jeopolitik konumu nedeniyle sanayi ürünlerinin pazarlanması konusunda avantajlı bir ülkedir. Bunun nedeni Türkiye’nin bir yarımada ülkesi olması, İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahip olması, Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının arasındaki stratejik bir bölgede yer almasıdır.

Türkiye’de sanayinin en çok geliştiği bölge Marmara Bölgesidir. Bu nedenle aynı zamanda yedi bölgenin içinde nüfusun en yoğun olduğu bölgedir. Marmara Bölgesindeki sanayinin en fazla geliştiği iller İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Sakarya’dır. Sanayinin Marmara Bölgesinde gelişmesinin nedenleri Ege, Marmara ve Ege olmak üzere üç farklı denize kıyısının olması, yükseltinin en az olduğu bölge olması ve elverişli iklim koşulları etkilidir.

Ülkenin en yüksek bölgesi olan Doğu Anadolu Bölgesi sanayinin en az geliştiği bölgedir. Bu nedenle nüfus ve nüfus yoğunluğunun da en az olduğu bölgedir.

Sanayinin geliştiği şehirler cazibe merkezi haline gelmiştir. Bu şehirlerde sanayi ile birlikte sağlık eğitim ulaşım olanakları da çeşitli hale gelmiştir. Ve bu imkanlar dolayısıyla nüfus sanayinin gelişmiş olduğu şehirlerde toplanmaya başlamıştır. Sanayi kentleri yatırımları üzerine çekmiştir. Örneğin 1999 yılındaki şiddetli bir depremle sarsılan Kocaeli bile sanayinin gelişmesiyle yaralarını sarmış ve Türkiye’nin en kalabalık kentlerinden birine dönüşmüştür.

Üst Düzey Yöneticilik Sınavı

Twitter da bizi takip edebilirsiniz.

Sanayide Hangi Doğal Kaynaklar Kullanılmaktadır?

Dış Ticaret Kursu