Sanayide Hangi Doğal Kaynaklar Kullanılmaktadır?

Ham madde konusunda zorluk yaşamadığımız ülkemizde sanayi tesislerinde üretime sokulabilecek çok çeşitli doğal kaynaklarımız bulunmaktadır. Bunda en önemli etken Türkiye’de aynı anda birçok iklimin görülmesi, dört mevsimin yaşanması, orta kuşakta yer alıyor oluşu, volkanik arazilere sahip olması, üç tarafının denizlerle kaplı olması ve hatta oluştuğu jeolojik zaman bile etkilidir.

Türkiye’nin doğal kaynakları nelerdir?

Türkiye’de doğal kaynaklar olan en çok öne çıkan su kaynaklarıdır. Oldukça çeşitli doğal kaynaklara sahip bir ülkedir. Akarsu ve göller, yeraltı suları, madenler, ormanlar, tarım alanları, doğal enerji kaynakları başlıca doğal kaynaklardır.

Sanayide kullanılan doğal enerji kaynakları nelerdir?

Sanayide Doğal Kaynaklar

Sanayide enerji üretimi için kullanılan yenilemeyen enerji kaynakları kömür, doğal gaz, petrol ve nükleer enerjidir. Yenilebilen doğal kaynaklar ise hidroelektrik (su gücü) enerji, rüzgar, güneş ve jeotermal enerjidir. Bitmez, tükenmez, kendi kendine yenilenebilir. Çevreyi daha az kirleten doğal kaynaklardır. Bu doğal kaynaklar madenlerin enerjisinden elektrik elde eden termik santrallerde kullanılır. Elektrik üretiminde en çok kömür, ikinci olarak doğal gaz, üçüncü olarak su kullanılır. Yeterli doğal gaz ve petrol yataklarımız olmadığı için doğal gaz Rusya’dan, petrol ise Azerbaycan’dan ithal edilir.

Türkiye’deki sanayi kolları ve kullanılan kaynaklar nelerdir?

Besin sanayisinin içinde alan konserve endüstrisi Adana, Antalya, İzmir, Bursa gibi denize kıyısı olan şehirlerde yaygınlaşmıştır. Unlu mamuller endüstrisi hemen hemen ülkenin tamamına yayılmış olsa da akla ilk İç Anadolu Bölgesi gelir. Konya Türkiye’nin tahıl ambarıdır. Bitkisel yağ fabrikaları ayçiçeği, zeytin, mısır, pamuk gibi yağ elde etmede kullanılabilen tarım ürünlerinin yetiştirildiği şehirlerde kurulmuştur. Bu şehirlere örnek olarak İzmir, Balıkesir, Adana ve Gaziantep verilebilir. Bir tarım ürünü olan tütün sigara fabrikalarında işlenir. Bitlis, Malatya, Adana, İzmir, Tokat, Samsun, Manisa şehirleri bu fabrikalara sahiptir.

Alkollü içkiler de tarım ürünlerinden elde edilir. Bu nedenle üretilen içkinin temeli olan tarım ürünün yetiştirildiği yerlerde gelişmiştir. Ege, İç Anadolu ve Marmara Bölgeleri bu sanayi kolunda en çok fabrikaya sahip olan bölgelerdir.

Türkiye’de en yaygın ve en fazla işçini çalıştığı sanayi dalı Dokuma ve Deri endüstrisidir. Pamuklu dokuma Adana, Gaziantep, İzmir, Bursa, Konya, Kayseri, Antalya ve İstanbul’da gelişmiştir. Yünlü dokuma İzmit (Hereke), Kayseri (Bünyan), Bursa ve Diyarbakır illerinde yaygınlaşmıştır. Temelinde küçükbaş hayvancılık olan halı kilim dokumacılığı İç Anadolu Bölgesinde yaygındır. İpekli dokuma ise Gemlik (Bursa) ve İstanbul’da fabrikaları bulunan sanayi koludur.

Deri Giyim Ayakkabı sanayi faaliyetleri pazar unsurunun önemi gereği ve nüfusun fazla olduğu İstanbul, İzmir, Bolu (Gerede) kentlerinde yaygınlaşmıştır.

Türkiye çeşitli madenlere sahip olması dolayısıyla pek çok şehirde maden sanayi fabrikaları bulunmaktadır. Demir-çelik denilince akla ilk Sivas gelir. Artvin (Murgul)da bakır, Konya – Seydişehir’de alüminyum, Kayseri ve Elazığ (Keban)’da kurşun-çinko, Antalya’da krom işlenmektedir.

Kimya sanayisi petrol rafinerileri pazar kentleri olmaları nedeniyle ham madde bulunmamasına rağmen İzmir (Aliağa), İzmit’te bulunur. Petrolün hem çıkarılıp hem işlendiği tek şehir Batman’dır. Sanayide Hangi Doğal Kaynaklar Kullanılmaktadır? yazımızı okuduğunuz için teşekkür eder, bir başka yazımızda görüşmek üzere.

Twitter da bizi takip edebilirsiniz.

İnsanların Sektörel Durumlara Bakışı