İnsanların Sektörel Durumlara Bakışı

sektörlere bakış

Günümüzde bütün insanların sosyal yaşantısına etki eden ve sosyal yapıyı baştan aşağı etkileyen bir yapı olan sektörlerin birçok çeşidi bulunmaktadır. Ekonomi, politika, sanayi, internet, sağlık ve bunun gibi birçok sektör insanları doğrudan etkileyen sektörlerdir. İnsanların Sektörel Durumlara Bakışı ve Sektörlerin içinde bulunan gelişmeler, güncellemeler, analizler insanlığın varoluşundan bu yana olması kaçınılmaz alanlardır.

Ekonomi paranın icat edildiğinden bu güne değil daha öncesinde de temel yapısı bulunan takas sistemi ve ya bunun gibi farklı sistemlerin oluşmasından ibaret değildir. Aynı şekilde politika da ekonomi gibi hepsinin bir başlangıcı ve bununla birlikte etkileşimleri vardır. Var olan etkileşimin hızla değiştiğini günümüze kadar taşıyan ve bu etkileşimlerin hızlı bir şekilde artışını gösteren şey insanların ta kendisidir.

İçindekiler →

Sektör ve Dönem

sektör ve insanEski çağda yaşayan insanların sektörlere bakış açısı kısıtlı gibi görünse de her dönemin kendisine göre oluşmakta olan çeşitli sektörleri vardır. 1800 ‘lü yıllara bakıldığında insanların bakış açısı çok sade gibi görünmektedir fakat her dönemin motifi kendi dönemiyle kıyaslanması gerekir. Dönemin teknolojisi, etnik ve kültürel yapısı, sağlık sorunları, coğrafi konumu sektörlerin gelişmesini, düzenlenmesini ve oluşmasını sağlamaktadır.

Sektörlerin dönemsel etkileşimine örnek verecek olursak; Polonya, Almanya, Hollanda gibi ülkelerin 19.yy ‘da dönemin sağlık sorunları nedeniyle yapılan ilaçlar, teknolojiye bağlı olarak yapılan binalar ve yapıtlar, o dönemde üretilen silahlar, bunların hepsi dönemin sektörel ihtiyacı için yapılmış ve düzenlenmiştir. İlaçlar günümüze göre çok daha kısıtlı, yerleşim yerleri ve yapıtlar daha az, kullanılan malzemelerin günümüze göre yetersiz olabilmesi durumları döneme göre kıyaslamaların olması durumunun güç olduğunu kanıtlar. Hangi sektör olursa olsun birbiri ile etkileşimde olacağı için insanların bu duruma dönemsel bakış açısı da dönemin getirdiği teknoloji, kültür ve eğitim gibi kavramlarla doğrudan bağdaşlaşmış olacaktır.

Günümüzde İnsan

günümüze kadar kendisinin yetiştiği, öğrendiği, bildiği ve kendisini yönlendiren şey direk olarak teknolojidir. Teknoloji, sektörlerin yapı taşı olduğunu göstermektedir. Teknoloji, deforme olmuş sektörlerin yerini doldurarak genişleyip yeni sektörlerin de oluşmasını sağlamaktadır. İnsanların bu durum karşısında yapmaları gerekenler, teknolojiye ayak uydurmak ve gelişen teknolojiyle oluşan sektörlerin analizini doğru şekilde yaparak yeni oluşan ve ya gelişen sektörlerin daha iyi bir konuma gelmesini sağlamaktır. İnsanların sektörel durumlara bakışı teknoloji ve kendisine göre nitelendirilecektir.