İlk Yardım Eğitimi kimlere zorunlu?

İlk Yardım Eğitimi kimlere zorunlu?

İlk Yardım Eğitimi kimlere zorunlu?

İş Yeri Tehlike Sınıflarına Göre İlk Yardım Eğitim Almış Kaç Kişi Bulundurmak Zorunda?

Resmi gazetede yayınlanan 29929 Sayılı İlk Yardım Yönetmeliğindeki ilkyardım, ilkyardım eğitimi almış ve tıbbi kullanımı olmayan hasta veya yaralı bir kişi için ilkyardım sertifikası almış kişi olarak tanımlamaktadır. İlk yardım tanımında belirtilen amaçlara uygun araç ve gereçlere sahip cihaz. İlk yardım eğitimine ihtiyaç duyan çalışan sayısı işyerinde çalışan personel sayısı ve atanan ilk yardım sayısı, işyerinin risk kategorisine (sınıfına) bağlı olacaktır. Sonuç olarak İlk Yardım Eğitimi kimlere zorunlu yazımızda detaylıca inceleyebilirsiniz.;

  • Düşük riskli bir işyerinde her 20 çalışan için bir ilk yardım
  • Tehlikeli bir işyerinde her 15 çalışana bir ilk yardım
  • Çok tehlikeli bir işyerinde her 10 çalışana bir kez ilk yardım

Sahip olmak yasal bir zorunluluktur.

Hangi İlk Yardım Sertifikası Geçerlidir?

İlkyardım eğitimi, halk eğitim merkezleri, topluluklar, İSMEK, sürücü kursları, kulüpler ve daha pek çok yer sağlar. Ancak 6331 Sayılı Sanayi Güvenliği ve Sağlığı Kanunu’na göre İlkyardım Yönetmeliğine dayalı eğitimler geçerlidir. İlk yardım eğitimleri; Sağlık Bakanlığı tarafından tescillenmiş ilk yardım Kursu Birimlerinde verilebilmektedir. İlk yardım sertifikası vermeye yetkili olmayan kuruluşlar tarafından verilen ilk yardım katılım belgeleri geçersizdir. İş Müfettişi denetimi yapılırsa, geçerli bir ilk yardım sertifikasını nasıl talep etmem gerekir? Aldığınız ilk yardım sertifikası “İlk Yardım Yönetmeliği” kapsamında olmalıdır. Kurs Sağlık Bakanlığı’nın onayını gerektirir. Geçersiz ilk yardım belgesi türüler şu şekildedir; ilk yardım sertifikası, katılım sertifikası ilk yardım, İlk Yardım Kursu Sertifikası, ilk yardım tamamlama sertifikası, İlk yardım uzmanlık sertifikası.

İş Müfettişi tarafından istenen geçerli İlk Yardım Belgeleri arasında “İlk Yardımcı belgesi” bulunmalıdır. Eğitim merkezinden kimlik bilgilerinizi doğrulamanız gerekecektir. Kayıt belgesinin Devlet Sağlık Bakanlığı tarafından verildiğini onaylamanız gerekir. Bir aracıdan, yetkisiz bir kurumdan eğitim talep etmeyiniz. Verdikleri ilk yardım sertifikalarının sahte olma olasılığı olabilir. Sahte bir ilk yardım sertifikanız varsa, geriye dönük olarak para cezasına çarptırılabilirsiniz. Devlet Sağlık Bakanlığı ilk yardım testi yapacak. Devlet Sağlık Müdürlüğü dışında yapılması gereken sınavlar geçersizdir.

İlk Yardımcı Bulundurmama Cezası

Ülkemizde 6331 sayılı Sınai Güvenlik ve Sağlık Kanunu kapsamında girişimcilere kanun gereği getirilen birçok yükümlülük bulunmaktadır. Bu görevlerin başında iş güvenliği çerçevesinde işçi çalıştırmakla yükümlüsünüz. Bu bağlamda şirkette ilk akla gelenler; iş güvenliği uzmanları ve şirket doktorlarıdır. Ama durum sandığınız gibi değil. İş güvenliği uzmanları ve şirket doktorlarının yanı sıra ilk yardım sağlama zorunluluğu da bulunmaktadır.

Buna dayanarak, destek elemanları ana misyonunun yanı sıra iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla müdahale, bu görevleri de asıl görevinde, özellikle ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma ve uygun eğitime sahip bir kişi olarak yürütür. Diğer bir deyişle, işveren, çalışanı yukarıdaki görevleri yerine getirmesi için eğitir ve görevi çalışana devreder. Bir şirketin ihtiyaç duyduğu “nitelik ve nicelik” yardımcı personeli işe alınırken, işverenin yasal yükümlülüklere uymaması durumunda işvereni bazı yaptırımlar beklemektedir. İşyerinde kullanılan ilk yardım uygunluğu ve sayısal kurallar ilk yardım kurallarında yer almaktadır.

Kimler İlk Yardım Yapabilir?

İlk Yardım Eğitimi kimlere zorunlu ve kimler ilk yardım yapabilir? İşyerinde, Endüstriyel Güvenlik ve Sağlık Yasası’nda öngörülen “ilk yardım kullanım yükümlülüklerini” yerine getirmek için dışarıdan personel kullanılmasına gerek yoktur. Mevcut kadrolardan seçilen kişileri ilk yardım konusunda eğiterek ilkyardım sağlama görevinizi yerine getirdiniz.

İlk müdahale görevlisi olarak atanabilmek için mevcut personelin sertifikalı bir ilk yardım kursuna gitmesi ve en az 16 saat eğitime tabi olması gerekir. İlk yardım eğitimine katılmak için ortaokul terk sertifikası standart olarak belirlenmiştir. İlk yardım eğitimini tamamlayan katılımcıların teorik ve uygulamalı ilk yardım testlerine başarıyla katılabilmeleri için 100 üzerinden 85 puan almaları gerekmektedir.

İlkyardımcı Bulundurmama Ceza Seviyesi

6331 sayılı Kanuna göre ilkyardım yükümlülüğüne uymayan işyerlerine para cezası kesilecek.

6331 Sayılı Endüstriyel Güvenlik ve Sağlık Kanununa dayalı idari yaptırımlar;

  • Mevzuat maddesi: 4 / 1a
  • Cezalar: 261 / a

Sağlık ve güvenlik önlemlerini alın, organize edin, ihtiyacınız olan araç ve gereçleri sağlayın, sağlık ve güvenlik önlemlerini değişen durumlara uyarlayın ve mevcut durumunuzu iyileştirmek için çalışın. 10 kişiden az çalışan işletmeler, 10 ile 49 arası çalıştıran işletmeler, 50 ve daha fazla çalıştıran işletmeler olarak cezalar değişmektedir. Ayrıca bilindiği üzere bu çalışan sayılarında bilimde olan işletmeler de az riskli, orta riskli ve çok riskli olmak üzere cezalar  6,092 TL ile 9,276tl arasında değişmektedir.

Neden İlk Yardım Eğitimine İhtiyacım Var?

İlk yardım bir sosyal sorumluluktur. Herkesin bilmesi gereken konuları ve günlük hayatta karşılaşabilecekleri konuları içerir. Özellikle dizi ve filmlerde sıkça görülen kötü alışkanlıklar ne yazık ki canlara mal olabilmekte ve kalıcı hasarlara yol açabilmektedir.

Örneğin, bir turnike veya yılan sokmasını teneffüs etmek veya kusmak, yaralılar için iyiden daha zararlıdır. Vücudunuza saplanmış bir bıçağı çıkarmak kanamaya ve ölüme neden olabilir. Diğer bir örnek ise bir trafik kazasında kişiyi hemen arabadan çıkarmaktır. Hiçbir durumda yaralılar araçtan çıkarılmayacaktır. Özellikle bu yanlış teknikle yapılırsa felç gibi kalıcı hasarlara neden olabilir. Bilinen bu hataları doğruları ile değiştirmek çok önemlidir.

İlk Yardım Eğitimini Nereden Alabilirim?

18 yaşını doldurmuş ve en az ortaokul diplomasına sahip olan herkes sertifikalı ilk yardım alabilir. İlk yardım eğitimi, Sağlık Bakanlığı’na bağlı İlk Yardım Eğitim Merkezi tarafından yürütülmektedir. İlk yardım eğitimi toplam 16 saatten oluşmaktadır. İlk yardım soruları iki gün sonra açıklanacak.

Eğitimin ardından Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan bir sınava gireceksiniz. Sınavı geçen adaylar ilk müdahaleci olmaya hak kazanırlar. Değerli okurlarımız, bu konudaki en profesyonel yardımı kurumumuzdan alabilirsiniz.