ENDÜSTRİYEL (ÖRGÜTSEL) PAZARLAR

Endüstriyel (Örgütsel) Pazarlar Nedir?

Dış ticarette endüstriyel pazarlar, dış ticarette endüstriyel pazarlar hakkında bilgiler:

Mal ve hizmet üreticileri, tekrar satmak üzere satın alanlar, hükümet birimleri, kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlardan oluşmaktadır. Örgütsel pazarda imalat sanayi, madencilik, inşaat, ulaştırma, finans, hizmet endustrisi gibi sektörler bulunur.

Bu pazarlarda yapılan alımlar çok daha büyük olduğu için kar oranları düşük ama toplam kar, miktar yüksek olduğu için genelde perakende pazarlardan daha yüksek rakamlardadır. Buradaki kuruluşların illaki kar amacı güden kuruluşlar olması gibi bir şey tabi ki söz konusu değildir.

Endüstriyel pazarlar

Endüstriyel pazarlar

Endüstriyel pazarlar

  • Üreticiler pazarı: Kâr elde etmek amacıyla kendi mallarının imalatında veya günlük işlerinin yürütülmesinde kullanmak üzere mal satın alanlar olarak tanımlanırlar. Üretici pazarları, kendi üretimi için ham, yarı mamul ve işlenmiş malzeme satın alan herkesi kapsamaktadır.
  • Aracılar (satıcı işletmeler) pazarı
  • Kurumlar (kar amacı gütmeyen kuruluşlar) pazarı
  • Devlet (hükümet) pazarı şeklinde dörde ayırabiliriz.

Üreticiler Pazarı

Amacı, satın aldığı ürünleri başka ürünler üretmekte yarı mamul olarak kullanmak ve satın aldığı mamule bir değer katarak katma değerini artırmak sonucu kar bekleyen kuruluşlardan oluşan pazara üreticiler pazarı adı verilir. Bu pazarlardaki talep miktarı, tamamen tüketiciler pazarındaki hareketlerden etkilenir. Alım miktarları yüksek az, sayıda alıcıdan oluşan bir pazar yapısı arz ettiği için bu pazarlarda yüz yüze birebir satış tekniklerini uygulamak ve pazarlamacılar yardımıyla satış artırma yoluna gitmek en çok tercih edilen yöntemdir. Talepler fiyat değişimlerine tüketiciler pazarından daha az duyarlıdır; çünkü sonuçta bu pazarda mübadeleye uğrayan mallar ara mallardır.

Aracılar (Satıcı İşletmeler) Pazarı

Bu pazardaki alıcıların, aldıkları mallar üzerinde hiçbir değişiklik ya da yenilik yapmadığı ya da mallara katma değer katacak eylemlerden uzak durduğu genel olarak malları aldıkları gibi satarak ya da kiraya vererek gelir elde ettikleri gözlenmiştir. Bu kurumlar genelde toptancılar, perakendeciler, distribütörler ve mümessillerden oluşur.

Kurumlar (Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar) Pazarı

Kurumların işletmelerden en önemli farkları, kâr amacı gütmemeleridir. Kurumlar, yaptıkları faaliyetlerin devamlılığını sağlayabilmek amacıyla ürün ve hizmet satın alıp satarr. Kızılay, çeşitli vakıflar ve bunun gibi kuruluşlar bu pazarda yer alan kurumlardır.

Devlet (Hükümet) Pazarı

Devlet adına hükümetler, halka ve topluma hizmet amacıyla mal ve hizmetler satın alır. Devletin bu pazarlarda satın aldığı ürünler çok çeşitlilik gösterir. Aldıkları ürün sayıları büyük miktarlarda olduğu için kitlesel üretim yoluyla üretilir. Bu büyük ihtiyacın karşılanması için genellikle ihale yöntemine gidilir.

Post endüstriyel ne demek?

Kullanılan kavramlardan da anlaşılacağı üzere post-endüstriyel toplum, teorik bilginin önem kazandığı ve bilgi çalışanlarının sayısının arttığı, hizmet sektörünün genişlediği, bilgi teknolojisinin gelişip yayıldığı, modernlik kavramlarının olduğu bir toplumdur. ve pozitivizmin varlığı söz konusudur.

Ody Belgesi Nedir?

Dış ticaret kursu bilgileri eğitim almak için yazımızı okuyabilirsiniz.

Twitter da bizi takip edebilirsiniz.