Dış Ticarette Muhasebesinin Önemi Nedir?

Muhasebenin Önemi: Dış ticaret, bir ülkede ithalatın ve ihracat işlemlerinin toplamıdır. Dış ticaret ödemeleri tazminat faktörü. Ödemeler dengesi açığı veren bir ülke ekonomik olarak güçlü bir ülkedir. Ödemeler dengesinin açık vermemesi için ihracatın ithalattan fazla olması gerekir. Türkiye’nin gelişen dünya ekonomisinde güçlü bir ülke olabilmesi için, ürünleri dış pazarlarda satarak daha fazla üretmek ve döviz girdisi sağlamak var.

Türkiye’de kurulu şirketlerin diğer ülkelerdeki şirketlerle ilişkileri Kambiyo mevzuatı geliştikçe, ihracat düzenlemesi ve işlemleri, uluslararası ticari teslimat
Ödeme şekilleri önem kazanıyor. Dış ticaret işlemlerinde, işlemin türüne ve özelliğine göre belgeler kullanılmaktadır. Belgeler sistematik olarak kaydedilmelidir.
İthalat-ihracat beyannamesinin tek düzen hesap planına uygun olarak yürütülmesi Dış ticaret muhasebesi, muhasebenin temel ilke ve kavramları, muhasebe düzenlemelerine uygun olmalıdır.

Bu, ihtisas muhasebesi içinde yer alan “dış ticaret işlem muhasebesi” iledir. güç. Yazımızda Dış Ticarette Muhasebe ve hesap bilgileri yer almaktadır.

Muhasebe Nedir?

Muhasebe Nedir?

Muhasebe Nedir?

Muhasebenin ne anlama geldiğini öğrenmek için muhasebenin tanımını kısaca anlamamız gerekir. Muhasebe nedir dediğimizde aklımıza kısa ve öz bir tanım gelmelidir. Böylece tanımı ezberlemek yerine muhasebenin ne anlama geldiğini anlayabiliriz. Muhasebenin tanımından yola çıkarak “muhasebe nedir” sorusunun cevabını bulabilir ve böylece yavaş yavaş muhasebeyi öğrenmeye başlayabiliriz.

 • Muhasebenin kısa tanımı: Şirketlerin mali işlemlerini kaydeden, tasnif eden, özetleyen ve raporlayan bilim dalıdır.

Dış ticaret muhasebesi için gerekli ön bilgiler

Dış ticaret muhasebesinden sorumludur ve muhasebe belgelerini tutar. çalışanlar ve profesyoneller,

 • İthalat ve ihracat düzenlemeleri,
 • Kambiyo kanunu,
 • Dış ticaretin teslim şekilleri,
 • Dış ticarette ödeme yöntemleri,
 • Dış ticarette kullanılan belgelerin özellikleri, uyulması gereken esaslar, düzenlemenin yeri ve türü,
 • Birleşik Hesap Planında yer alır ve dış ticaretle ilgili bir işlevi vardır.
 • Hesap Yönetimi,
 • İthalat ve ihracat dosyalarının kapatılması, orijinallerin saklanması ve
  koşulları bilinmelidir.

Dış ticarette hesap planı

Bu modülde ele alınan hesaplar ve hesap özetlerinde 26.12.1992 ve 21447 tarihlidir. Resmi Gazete’de çift sayı ile yayımlanan ve daha sonra yayımlanan tebliğlerle sona erer.
Belirtilen birleşik hesap planı esas alınır.

Hesap planı, muhasebe yapısını temsil eder ve muhasebe organizasyonunun bir parçasıdır. temel unsurdur. Hesap Planı, aynı hesaplardaki benzer olayların kaydedilmesini ve gözden geçirilmesini içerir, Sonuçları karşılaştırmanıza ve sonuçları birleştirmenize olanak tanır. Profesyonel çalışanlar

Kullanılacak ana ve alt hesapların (yardımcı hesaplar) seçimini kolaylaştırır.

Hesap Planı Düzenleme

Hesap planı şirketin yapısına uygun olmalıdır. Son derece detaylı hesap planı Hacim arttıkça daha az detaylı bir hesap planı, muhasebeden beklenen faydayı azaltır ve
kontrolü zorlaştırır. Bu nedenle hesap planı hazırlanırken şirketin yapısı değişebilir. Muhasebeden beklenen bilgiler iyi kontrol edilmelidir. hesap grupları, ana hesaplar,

Şirketin yapısına göre alt hesaplar ve alt hesaplar belirlenmelidir. Her dönem başında dış ticaret yapmayı planlayan şirketler Hesap planları oluşturulurken ithalat ve ihracatta kullanılan hesaplar için yardımcı hesaplar oluşturmak gerekir. Muhasebe programlarında, işlemin dönem içinde işlem gören hesaplara akışı Bozuk yardımcı hesapları eklemek zordur. Yani aynı dönemde
Hesap planının aylar itibariyle ithalat ve ihracat işlemlerinde kullanılacak hesaplar içerisinde düzenlenmesi veya sahip oldukları hesaplar için kullanıcının serbestçe dolaşmasına izin veren ek bir boş kod sağlamak vardır.

Oluşturulan hesap planı aşağıdaki kriterleri karşılamalıdır:

 • Dış ticaretle ilgili faaliyetlerin düzenli muhasebesine katılım. sahip olmak,
 • İlgili taraflara sağlanan bilgilerin tutarlı, açık, net ve anlaşılır olmasını sağlamak,
 • Yıllık hesapların önceki yıllarla ve benzer şirketlerle karşılaştırılabilirliği emin olmak için,
 • İç ve dış denetimin etkinliğini kolaylaştırmak,
 • Mali analiz yapılmasını sağlamak Hesap Planının amacı olmalı.

Twitter Adresimiz: https://twitter.com/disticaretkurs