Dış Ticaret Politikalarının Amaçları

Dış ticaret, ülke ekonomisinin kalkınmasında önemli rol oynayıp ithalat ve ihracat olarak ikiye ayrılmaktadır. Dış Ticaret politikası, yönetilirken iyi stratejileri sahip olması önemlidir. Buna göre bir ülkenin ithalatın ihracattan fazla olması ekonomik sorunlarının baş göstereceği gibi ülkenin kendi içinde yetersiz üretime sahip olduğunu da gösterir. Dolayısıyla dış ticaret politikası izlenirken ülke sanayisini dış rekabetten koruma ve cari açığı önleme gibi hususlara dikkat edilmesi gereklidir.

Dış ticaret ekonomi için önemli bir gelir kaynağı olup dünya ülkeler arasında da yer almak içinde önem taşır. Aynı zamanda burada ülkenin üretim yaptığı alanlar ve pazarlama süreci ülkenin dünya ülkeleri iletişim politikası ihracat açısından da önemlidir.

Dış Ticaret Politikaları

Dış Ticaret Politikalarının Amaçları Nelerdir?

Türkiye’nin dış ticaret politika amaçları arasında her ülke gibi ülke ekonomisini dengede tutmak gelmektedir. Elbette burada alınan siyasi politikalar ve faiz oranları da rol oynamaktadır. Aynı şekilde dünya genelinde salgın haline gelen covid-19 hastalığı ithalat ve ihracat dengelerini de değiştirmiştir. Dolayısıyla her ülkeye salgını göz önüne alarak risk politikası oluşturmuş ve bu doğrultuda dış ticaret politikalarında yol izlemiştir.

Dış ticaret politikalarında ülkeler arası siyasi İletişim daha önce de belirttiğimiz gibi önem arz eder. Dolayısıyla ülkemizin bulunduğu siyasi politikalar doğrultusunda dış ticaret alanlarımızı değerlendirmek daha doğru bir yorum olacaktır. Ülkelere baktığımızda ithal ve ihraç edilen oran değişikliklerinde her ülkenin üretim oranları önemlidir. Dolayısıyla Türkiye sahip olmadığı doğal kaynaklar neticesinde yurtdışından ihtiyaçlarını gidermektedir. Aynı şekilde ülkemizin sahip olduğu doğal zenginliklerden dolayı sahip olduğumuz ürünleri yurt dışına ihraç etmekteyiz. Türkiye’nin en çok ihraç ettiği ürünlere baktığımızda otomotiv, hazır giyim, tekstil ve beyaz eşya listenin başında gelmektedir. Buna karşı olarak Türkiye’nin en çok ithal ettiği ürünlerin başında doğalgaz, otomotiv, petrol, elektronik eşyalar gelmektedir.

Dış Ticareti Dengeleme

Dış Ticareti Dengeleme

Dış Ticareti Dengeleme

Dış Ticaret, bir ülkenin ekonomik dengeleri açısından ilk sırada gelir. Dünya çapında ekonomik dengelere dayanamayan ülkeler, ülke içerisinde bazı sınırlamalar getirebilir. Dolayısıyla dış ticaret politikalarının başında dış rekabetten korunmak ve iç piyasayı korumak için ithal sınırlaması getirilebilir. Aynı şekilde iki ülke arasında ithalat ve ihracatı artırmak istenilirse gümrük vergi indirimi de uygulanan politikalar arasında yer almaktadır. Daha önce de belirttiğimiz gibi dengeleme ülke iç ekonomisinde ve kalkınma da önemlidir.

Dış ticarette denge kurulamadığı zaman dışa bağımlı hale gelindiği gibi borçlanma, işsizlik ve paranın değersizleşmesi gibi sonuçlara yol açmaktadır. Aynı zamanda yerli ürünlerin pahalılaşması, alım gücünde zorluk ve yerli kaynakların iyi yönetilememesine neden olmaktadır. Elbette ülke olarak maddi sıkıntıya yol açacağı gibi paranın değersizleşmesine de sebep olması kaçınılmaz bir sonuç haline gelmektedir. Aynı zamanda iç üretimde kaynak yetersizliği tüketicinin ürünü pahalı almasına neden olacağı gibi üreticiler arasında tekelleşmeye de neden olmaktadır.

Dolayısıyla tüketicinin ülke içerisinde üretimden kaynaklı eksik oran ürünleri pahalı almasını engellemek ve dengesizliğe neden olmayı önlemek amacıyla yurt dışından ürün almak dış ticaret politika amaçları arasında gelmektedir.  Daha önce de belirttiğimiz gibi dış ticaret  ülke içerisinde ekonomik dengeyi korumak üreticiler arasında tekelleşmeyi engellemek ticaretin ekonomik refah seviyesini yükseltecektir. Ticaretin bir bütün olduğunu kabul edersek bir ürünün azlığından dolayı fiyatın aşırı yükselmesi bütün sektörleri zaman içerisinde etkiler ve ülke içerisinde dengesizliğe sebep olmaktadır. Dış ticaret politikalarının amaçları başlıklı yazımızda sizler için dış ticaret politikasında izlenmesi gereken yolların önemi ve sonuçları kısaca bahsettik. Dış ticaret hakkında sayfamızda yer alan diğer yazıları okumanızı öneririz.

İlginizi Çekebilir: Dış Ticarette Muhasebesinin Önemi Nedir?