Üst Düzey Yöneticilik Sınavı

Üst düzey yöneticilik sınavları milli eğitim tarafından düzenlenmektedir. Karayolları Düzenleme Genel Müdürlüğü ve Ulaştırma bakanlığı tarafından mesleki yeterlilik derslerine ve sınavlarına katılım zorunluluğu vardır. Firma yetkilisinin muafiyet üzerine sorgulama yaparak, ÜDY sınavları ve dersleri hakkında bilgi almaları sağlanabilmektedir.

Üst Düzey Yöneticilik Sınavı

Üdy Belgesi Sınavlarında;

  • Toplam 40 soru sorulur,
  • Sınav formatı çoktan seçmeli sorular biçiminde yapılır,
  • Geçme not 70 puandır,
  • Sınavda 28 soruya doğru verenler sınavda başarılı sayılır.

ÜDY Belgesi Alma Şartları Nelerdir?

ÜDY belgesi almak için en az ortaokul mezunu olmak gerekmektedir. Uluslararası ÜDY seviyesi için en az Lise mezunu olma koşulu bulunmaktadır. ÜDY belgesi alma şartları arasında muafiyete tabii tutulan kişiler için geçerli olmayan dersler ve sınavlar bulunmaktadır. Bunun için mesleki faaliyet göstermekte olan firma yetkilileri bu belge hakkında sorgulamada bulunmalı ve taşımacılık alanında 4 yıllık lisans eğitimi alınmadığı takdirde ÜDY ders ve sınavlarına girme zorunluluğu bulunmaktadır. Mesleki yeterlilik belgesi almak için ders saatlerinin % 80 oranında takip edilmesi ve sınavlardan geçilmesi şartı da bulunmaktadır.

Yük ve yolcu taşımacılığı alanında faaliyet gösteren firmaların bu belgesi alması zorunlu, yurtiçi ve uluslararası faaliyet alanlarına göre ÜDY seviyelerinden birini almaları gerekmektedir.

ÜDY Belgesi Sınavları Nasıl Yapılır?

Milli Eğitim bakanlığını kapsamakta ola ÜDY belgesi sınavları, öncelikle eğitime % 80 katılım sağlayan adaylara açılmaktadır. Üst düzey yöneticilik sınavları, 1, 2, 3 ve 4. Seviye gruplarına göre farklılık göstermektedir. ÜDY belgesi almak için sınavdan baraj derecesini geçme zorunluluğu bulunmakta ve adayların uluslararası veya yurtiçi mevzuat hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir. Üdy sınavlarında başta dış ticaret, taşımacılık politikaları, vergi mevzuatı, pazarlama stratejileri, lojistik, sevkiyat ve depo yönetimi gibi derslerden sorumlu tutulur.

2023 ÜDY Belgesi Ders Programları     

2023 ÜDY belgesi eğitimi, seviye farklılıklarına göre değişmektedir. 80 ile 104 saat arasındaki ders saatleri bulunan ÜDY dersleri, eğitmenler tarafından adaylara verilerek, yurtiçi ve yurtdışı faaliyet alanlarına göre mevzuat bilgilerini kapsamaktadır. Aynı zamanda trafik yönetmeliği, iş ahlakı ve lojistik üzerine bilgi verilmektedir.

Sanayi Nüfusu Nasıl Etkiler?

ÜDY Belgesi Alma Zorunluluğu Nelerdir?

ÜDY belgesi zorunluluğu Ulaştırma ve Karayolları bakanlığını kapsamaktadır. Ancak belgeyi almak için ders ve sınavlara katılım için firma yetkilisinin en az ortaokul veya lise mezunu olması gerekmektedir. Aynı zamanda taşımacılık alanında çalışmakta olan yetkilinin 3 yıl boyunca bu sektörde faaliyet göstermiş olan personeline de bu belgeyi alma hakkı tanıması sağlanır.

Kaynak: https://www.srcbelgesi.com/udy-belgesi-nedir-ne-ise-yarar/