Sanayi Nedir?

Sanayi Nedir?

Sanayi çeşitli hammaddelerin üretim aşamasına getirilmesi ve bunlardan talebe ve ihtiyaca göre çeşitli endüstriyel ürünler üretilmesini içeren alanın bir diğer adıdır. Sanayi nedir sorusunu daha detaylı yanıtlamak gerekirse, fabrika, üretim atölyesi ve benzeri yerlerde seri üretilen mallar iç ya da dış pazarda tüketiciye sunulmaktadır.

Bunun iç pazardaki ulaşımı ve satışı iç ticaret, yurtdışındaki diğer yerlere olan satışı ise dış ticaret olarak adlandırılmaktadır. Dış ticaret ülkeye bol miktarda döviz girişi sağlamaktadır. Günümüzde sanayisi gelişmiş olan ülkeler diğerlerine nazaran çok daha belirgin şekilde güçlü olan ekonomileri ve diğer alanlardaki gelişmişlikleriyle öne çıkmaktadırlar. Üretimin yoğun olduğu yani sanayinin fazlalaştığı yerler aynı zamanda daha yoğun ve gelişmiş nüfusa sahip şehirleri de meydana getirmektedir. Özetleyecek olursa ticari faaliyet olarak geçen süreçlerin üretim ile ilgili olan aşaması sanayi aşaması olarak adlandırılır.

Sanayi Ne Anlama Gelir

Birçok yerde karşımıza çıkmakta olan sanayi kavramı, net olarak ne ifade ettiği çoğu zaman belirsiz kalan bir ifadedir. Sanayi ne anlama gelir şeklindeki soruya yanıt bulmak için şunlar söylenebilir. Sanayi yapısı itibariyle üretim aşamasını ve bu aşamada yaşanan değişik bölümleri ifade etmektedir. Fabrikalarda işlenen ve yeni bir ürün haline getirilen hammaddeler endüstriyel olarak son hallerini aldıklarında artık sanayi üretim tesislerinde satışa hazır bir ürün ortaya çıkmış olur. Bundan sonrasında birçok farklı aşamadan geçen endüstriyel ürün, lojistik aşaması sonrası satışının yapılacağı merkezlere ulaştırılır. Reklam boyutu ise satışa çıkarılan ürünün satışını arttırmak amacıyla tüketiciyi ürünü neden alması gerektiğine ikna eden ve ürünü aldığında hayatında meydana gelecek olumlu gelişmelere değinerek satışı arttırma politikasıdır. Pazarlama ve benzeri süreçlerde sanayi sonrası aşamaları ifade eder ve hepsi ayrı birer uzmanlık alanıdır.

Sanayi sınıfları

Sanayinin birçok alt kolu olması, alt sınıflara ayrılması sonucunu doğurmuştur. Bu endüstriyel sınıflar odaklandıkları alana göre ayrılmışlardır. Sanayi sınıfları şu şekilde ayrılmaktadır: Ormancılık, balıkçılık, tarım gibi alanları içeren birincil sanayi, hizmet sektörü, inşaat sektörü ve benzeri sektörler olarak sınıflandırılabilmektedir. Bu sektörlerin hepsi sanayinin alt kollarıdır. Endüstri sınıfları ilerleyen dönemde daha da artacaktır.

Sanayinin Önemi

Twitter da bizi takip edebilirsiniz.