Sanayinin Önemi

Sanayinin ÖnemiSanayi bir ülkenin üretim gücünü ve kapasitesini ifade eder. Sanayisi gelişmiş ve güçlü olan bir ülke gitgide zenginleşir ve aynı ölçüde diğer alanlarda da gelişme göstermeye başlar. Sanayinin önemi özellikle de ekonomiye olan olumlu etkisi net bir şekilde anlaşıldığında daha da ortaya çıkmaktadır. Üretim yapabilmek, üretilen endüstriyel ürünün baştan sona bütün aşamalarına vakıf olmak ve onu bir katma değere dönüştürmek anlamına gelmektedir. Bu yüzden sanayi sektörleri ülkeler için bir numaralı kalkınma aracı olmaktadırlar.

Bilhassa ihracatta, uluslararası düzeyde yapılan alış satış ve dış ticarette ülkeye bol miktarda döviz girer ve iç piyasa rahatlar. Tüketime oranla artan bir üretim ekonomik faaliyetlerde pozitif bir etki oluşmasına neden olur. Bu sebeple dış ticaret üzerine uzmanlaşmak ve bu alana yönelmek oldukça önem kazanmaktadır. Bu amaçla ön lisans düzeyinde dış ticaret okunabileceği gibi disticaretkursu.pro üzerinden düzenlenen dış ticaret kurslarını tamamlayarak bu yolda ilerlemek de mümkündür.

Sanayi’nin Ülke Ekonomisine Katkısı

Ülke ekonomisini ileri taşıyan ilk şeylerden biri üretimde yaşanan artıştır. Bunun yanı sıra dış tüketimin azalıp, dış satışın yani ihracatın artması da olumlu yönde etki yapan unsurlardan biri olarak yerini almaktadır. Sanayi’nin ülke ekonomisine katkısı bu şekilde olmaktadır. Dış ticaret konusunda gelişen ve ürünlerini dışa satabilen ülkeler, ekonomilerinin refah düzeyine ulaşmasına katkıda bulunurlar.

Sanayi ve İstihdam

Sanayi yani üretim aşaması, fabrika ve benzeri üretim tesislerinde, sonrasındaki süreçte ve üretim anlamında birçok farklı iş koluna ayrılır ve bunların her biri çeşitli mesleki yeterlilikler ve çalışanlar gerektirir. Sanayileşmiş yerlerde nüfus yoğunluğu yaşanma sebebi bundan kaynaklanır. Bir üretim sahası olması demek bir o kadar iş imkânı demektir. Bundan dolayı sanayi ve istihdam doğrudan birbirlerini etkileyen kavramlardır. İş bulma sorunu yaşanmayan yerler genelde üretim yapılan sanayi bölgeleridir. Bu bölgelerde çeşitli alanlarda iş imkanları bulunmaktadır. Böylece oldukça yüksek sayıda çalışan buralarda istihdam edilebilmektedir.

Bir ülkenin refah seviyesi, zenginliği ve istihdam yolu mutlak bir şekilde sanayileşmeden geçer. Günümüzde gelişmiş ülkelerin tamamı sanayileşmiş ülkelerdir.

İstihdam konusuna odaklanan ülkeler yeni üretim alanları oluşumunu desteklerler ve bu şekilde yeni iş kollarına elverişli ortamların oluşmasını sağlarlar. Sanayinin önemi gelişmekte olan ülkeler için daha büyük önem arz etmektedir.

Twitter da bizi takip edebilirsiniz.